Y - GenoGraf test původu otcovské linie

Bezpečný nákup

Náš eshop je zabezpečen nejnovějšími technologiemi proti úniku citlivých dat, takže se nemusíte obávat u nás nakupovat!

Y - GenoGraf test původu otcovské linie

Do košíku

z2663   DO OBCHODU »

Krátce

Genetický test zaměřený na zjištění geografického původu předků testované osoby v otcovské linii. Testem jsou analyzovány v rámci DNA testované osoby genetické znaky, které jsou děděny pouze z otce na syna v téměř nezměněné podobě po mnoho generací z minulosti do současnosti. Analýzou těchto znaků lze odhalit původ a částečně historii otcovské linie každého člověka.

O výrobku

Genetický test je prováděn ze vzorků odebraných pomocí odběrového kitu, který je objednavateli zaslán po nákupu testu. Výsledky testu obdržíte poštou nebo e-mailem do 3–4 týdnů ode dne doručení odebraných vzorků do laboratoře. DNA pro analýzu se izoluje ze slin testované osoby. Sliny se získají jednoduše a bezbolestně stěrem sliznic v ústní dutině pomocí odběrového kitu. Vzorky objednavatel testu zasílá poštou k analýze do laboratoře jejíž adresa je uvedena uvnitř odběrového kitu.

Test je určen pro každého muže, který se zajímá z různých důvodů o svůj genetický původ resp. původ svých předků. Získaná informace muže sloužit jako doplnění soukromých genealogií a pátrání po rodinném původu v historických pramenech. Test je vhodný také jako zajímavý a neobvyklý dárek. Test lze provádět pouze ze vzorku od osob mužského pohlaví. Pokud má být tento test proveden u ženy, je nezbytné, aby k analýze byly dodány vzorky osoby mužského pohlaví, která je pokrevně spřízněna s její otcovskou linií. Tzn. ideálními poskytovateli vzorku jsou její otec, bratr, syn jejího bratra, strýc z otcovy strany, syn strýce z otcovy strany apod.

Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Pro test po otcovské linii (Y GenoGraf test) je vydáván zvláštní certifikát. Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy. Na prvním listě testovaná osoba nalezne tyto informace:

  • Genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. Y haplotyp. 
  • Odkud geograficky pochází její otcovská či mateřská linie.
  • k jakému typu mateřských či otcovských linií náleží linie zjištěná u testované osoby tzn. zda se jedná o linii, která je charakteristická pro lidi náležící zejména ke slovanské jazykové skupině, nebo naopak pro lidi obývající Skandinávii a náležící zejména ke germánské jazykové skupině.
  • Kdy se daný typ mateřské či otcovské linie k němuž náleží linie testovaného člověka poprvé v dávné minulosti objevil a kde se tak stalo.
  • Kudy dávní předkové testovaného člověka v průběhu historie putovali a kde se usadili.
  • Výsledek srovnání zjištěných genetických dat se světovou databází genetických dat. Tzn. pomocí databáze je zjištěno, kde se dnes na světě nalézají lidé, kteří jsou nositelé stejné otcovské či mateřské linie jako je linie nalezená u testovaného člověka. To je zajímavé z toho důvodu, že s těmito lidmi se shodnými genetickými daty, měl testovaný člověk pravděpodobně společného předka v otcovské nebo mateřské linii, jedná se tedy vlastně o jakési jeho vzdálené příbuzné. Zároveň je možné podle tohoto výsledku odhadnout, kde se mohli vyskytovat přímí předkové linie testované osoby.

Druhý list certifikátu obsahuje mapu znázorňující současné geografické rozšíření nositelů stejného typu otcovské či mateřské linie jako byla nalezena u testované osoby.

 

Odběrová sada Y - GenoGraf obsahuje speciální štětečky pro provedení stěru, zkumavky pro uchování vzorků, návod na odběr vzorků a ostatní nezbytné informace.

Upozornění: Tento test nelze provádět ze vzorků získaných od osoby ženského pohlaví. Pokud má o zjištění původu své otcovské linie zájem žena, je nezbytné, aby vzorky k analýze poskytl nějaký mužský potomek její otcovské linie tzn. otec, bratr, děd, strýc z otcovy strany, bratranec z otcovy strany (tzn. syn bratra jejího otce), synovec (tzn. syn syna jejího otce) apod.. Osoba, která poskytla své vzorky DNA pro provedení testu, musí potvrdit svým podpisem v Průvodce ke vzorkům, že poskytla vzorky k testu vědomě a dobrovolně. Ve vyjímečných případech je možné, že výsledky testu dvou mužských příslušníků náležících původem k jedné otcovské linii, budou odlišné. V takovém případě měl jeden z dotyčných mužů otce, který nebyl biologicky spřízněn s danou otcovskou linií (adopce). Při volbě poskytovatele vzorků DNA je třeba brát tuto možnost v potaz. V rámci testu jsou analyzovány pouze vybrané části genetické informace, které nesou pouze údaje o původu dané otcovské či mateřské linie. Podle zjištěných dat tedy není možné cokoliv zjistit o zdravotním stavu původce vzorků nebo jej dokonce individuálně identifikovat. Odebrané vzorky lze uchovávat několik dní v temnu a chladu ideálně v chladničce. Před odběrem vzorků doporučujeme hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Stejně tak doporučujeme neprovádět odběr vzorků po vyšetření nebo provedeném zákroku u zubního lékaře, v takovém případě je vhodné provést odběr před návštěvou zubaře nebo alespoň týden poté.

 

V naší nabídce naleznete také další diagnostické testy a další produkty společnosti Genomac.

Výrobce Genomac

Další výrobky od Genomac