PAT test O+D+M - test otcovství

Bezpečný nákup

Náš eshop je zabezpečen nejnovějšími technologiemi proti úniku citlivých dat, takže se nemusíte obávat u nás nakupovat!

PAT test O+D+M - test otcovství

Do košíku

z2662   DO OBCHODU »

Krátce

PAT test je určen pro potvrzení biologického otcovství mezi mužem – předpokládaným otcem a dítětem nebo více dětmi. Pro analýzu se využívá vzorků slin od domnělého otce, dítěte a případně matky, které se získají jednoduchým způsobem. Před odebráním vzorků si nejprve pozorně přečtěte návod a vyplňte průvodku ke vzorkům. Vyplněnou průvodku a odběrové štětečky se vzorky slin zašlete doporučeně do laboratoří Genomac. Výsledek testu otcovství je do 5 pracovních dnů ode dne doručení vzorků do laboratoře.

O výrobku

DNA test otcovství umožnuje prokázat metodou porovnání genetických znaků v lidské DNA u dvou osob, zda je mezi nimi pokrevní příbuzenský vztah či nikoliv. Srovnáváno je 16 znaků najednou, což umožňuje dosáhnout 100% jistoty pro vyloučení otcovství a 99,9999% jistoty pro jeho potvrzení.

Princip stanovení otcovství je založen na porovnání genetického profilu dítěte s genetickým profilem domnělého otce. Pokud je při srovnání u dítěte nalezena kombinace markerů, kterou domnělý otec nemá, lze se 100% jistotou otcovství vyloučit. Pokud profily dítěte a domnělého rodiče vykazují shodu, lze otcovství potvrdit s jistotou, která je velmi blízká 100%. Čím více markerů je současně sledováno, tím více se pravděpodobnost takového potvrzení blíží 100%.

Analýza DNA je dnes standardní metodou určování otcovství či jiných příbuzenských vztahů. DNA lze získat velmi snadno bez nutnosti odběru krve, nejčastěji ze stěru ústní dutiny. DNA se izoluje ze slin od domnělého otce a od dítěte, případně i od matky. Vyizolovaná DNA je podrobena enzymatické reakci, při které jsou selektivně namnoženy předem stanovené genetické markery. Tyto markery vytvářejí charakteristický genetický profil, který je jedinečný pro každého člověka a s výjimkou jednovaječných dvojčat je vyloučeno, aby se u dvou lidí shodoval.


Podle individuálních potřeb provádíme dva typy DNA testu otcovství:

  • Anonymní DNA test otcovství – DNA test slouží k získání základní informace, zda je příslušná osoba biologickým otcem daného dítěte či nikoliv. Výsledky tohoto testu nemohou být použity pro potřebu právních úkonů, neboť jejich součástí není znalecký posudek. U odebíraných vzorků nemusí být ověřena totožnost testované osoby, a proto si jejich odebrání může provést každý sám v soukromí svého domova a vzorky zaslat poštou. DNA test otcovství lze provést anonymně.
  • Znalecký DNA test otcovství – DNA test je prováděn stejným způsobem jako Anonymní DNA test otcovství a však jeho výsledky jsou opatřeny znaleckým posudkem, takže může být použit pro potřeby právních úkonů. U odebíraných vzorků musí být ověřena totožnost testované osoby, a proto je odběr nutno provést v přítomnosti soudního znalce. Odběr může být zajištěn kdekoliv na území České republiky dle bydliště objednavatele.

Testování lidské identity na základě zjišťování genetických znaků (např. pro účely určování otcovství) s sebou přináší řadu etických faktorů souvisejících se spolehlivostí výsledků a zajištěním ochrany osobních údajů. Naše společnost si uvědomuje závažnost vlastní podstaty tohoto druhu testování, a proto vždy striktně dodržujeme následující zásady:

  • analýzy provádíme ve vlastní laboratoři (vzorky nikdy nikam neposíláme),
  • nepřijímáme typy vzorků, u kterých lze předpokládat, že byly odebrány bez vědomí dané osoby,
  • u dospělých osob provádíme testování pouze s jejich souhlasem,
  • nezávisle testujeme 2 vzorky odebrané od každé osoby,
  • vždy testujeme 16 STR markerů (nikoli pouze 9 nebo 11).

Odběrová sada pro genetický test otcovství PAT O+D+M obsahuje speciální štětečky pro provedení stěru, zkumavky pro uchování vzorků, návod.

 Upozornění: Odebrané vzorky lze uchovávat několik dní v temnu a chladu ideálně v chladničce. Před odběrem vzorků doporučujeme hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Stejně tak doporučujeme neprovádět odběr vzorků po vyšetření nebo provedeném zákroku u zubního lékaře, v takovém případě je vhodné provést odběr před návštěvou zubaře nebo alespoň týden poté.

 

V naší nabídce naleznete také další diagnostické testy a další produkty společnosti Genomac.

Výrobce Genomac

Další výrobky od Genomac