Mt - GenoGraf test původu mateřské linie

Oblíbené zboží

Zaregistrovali jsme v poslední době několik objednávek tohoto zboží. Můžeme tedy hrdě říci, že toto zboží je ověřeno zákazníky!

Bezpečný nákup

Náš eshop je zabezpečen nejnovějšími technologiemi proti úniku citlivých dat, takže se nemusíte obávat u nás nakupovat!

Mt - GenoGraf test původu mateřské linie

Do košíku

z2664   DO OBCHODU »

Krátce

Genetický test zaměřený na zjištění geografického původu předků testované osoby v mateřské linii. Testem jsou analyzovány v rámci DNA testované osoby genetické znaky, výhradně od matky na její děti (nikdy ne od otce). Analýzou těchto znaků lze odhalit původ a částečně historii mateřské linie každého člověka.

O výrobku

Genetický test je prováděn ze vzorků odebraných pomocí odběrového kitu, který je objednavateli zaslán po nákupu testu. Výsledky testu obdržíte poštou nebo e-mailem do 3–4 týdnů ode dne doručení odebraných vzorků do laboratoře. DNA pro analýzu se izoluje ze slin testované osoby. Sliny se získají jednoduše a bezbolestně stěrem sliznic v ústní dutině pomocí odběrového kitu. Vzorky objednavatel testu zasílá poštou k analýze do laboratoře jejíž adresa je uvedena uvnitř odběrového kitu.

DNA test genetického původu - umožnuje prokázat metodou porovnání genetických znaků v lidské DNA u testované osoby s referenčními hodnotami genetických znaků různých lidských populací světa geografický původ testované osoby v mateřské linii. Prakticky tak lze u daného člověka odhalit zda je v mateřské linii původem např. z východu Evropy, z mediteránních oblastí, či zda se jedná o typicky asijskou linii.

Test je určen pro každou osobu (muže či ženu), která se zajímá z různých důvodů o svůj genetický původ resp. původ svých předků. Získaná informace může sloužit jako doplnění soukromých genealogií a pátrání po rodinném původu v historických pramenech. Test je vhodný také jako zajímavý a neobvyklý dárek jak pro muže tak pro ženy.

 

Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy. Na prvním listě testovaná osoba nalezne tyto informace:

  • Genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. Y haplotyp. 
  • Odkud geograficky pochází její otcovská či mateřská linie.
  • k jakému typu mateřských či otcovských linií náleží linie zjištěná u testované osoby tzn. zda se jedná o linii, která je charakteristická pro lidi náležící zejména ke slovanské jazykové skupině, nebo naopak pro lidi obývající Skandinávii a náležící zejména ke germánské jazykové skupině.
  • Kdy se daný typ mateřské či otcovské linie k němuž náleží linie testovaného člověka poprvé v dávné minulosti objevil a kde se tak stalo.
  • Kudy dávní předkové testovaného člověka v průběhu historie putovali a kde se usadili.
  • Výsledek srovnání zjištěných genetických dat se světovou databází genetických dat. Tzn. pomocí databáze je zjištěno, kde se dnes na světě nalézají lidé, kteří jsou nositelé stejné otcovské či mateřské linie jako je linie nalezená u testovaného člověka. To je zajímavé z toho důvodu, že s těmito lidmi se shodnými genetickými daty, měl testovaný člověk pravděpodobně společného předka v otcovské nebo mateřské linii, jedná se tedy vlastně o jakési jeho vzdálené příbuzné. Zároveň je možné podle tohoto výsledku odhadnout, kde se mohli vyskytovat přímí předkové linie testované osoby.

Druhý list certifikátu obsahuje mapu znázorňující současné geografické rozšíření nositelů stejného typu otcovské či mateřské linie jako byla nalezena u testované osoby.

Odběrová sada Mt Genograf test obsahuje speciální štětečky pro provedení stěru, zkumavky pro uchování vzorků, návod.

Upozornění:  Osoba, která poskytla své vzorky DNA pro provedení testu, musí potvrdit svým podpisem v Průvodce ke vzorkům, že poskytla vzorky k testu vědomě a dobrovolně. V rámci testu jsou analyzovány pouze vybrané části genetické informace, které nesou pouze údaje o původu dané otcovské či mateřské linie. Podle zjištěných dat tedy není možné cokoliv zjistit o zdravotním stavu původce vzorků nebo jej dokonce individuálně identifikovat. Odebrané vzorky lze uchovávat několik dní v temnu a chladu ideálně v chladničce. Před odběrem vzorků doporučujeme hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Stejně tak doporučujeme neprovádět odběr vzorků po vyšetření nebo provedeném zákroku u zubního lékaře, v takovém případě je vhodné provést odběr před návštěvou zubaře nebo alespoň týden poté.

 

V naší nabídce naleznete také další diagnostické testy a další produkty společnosti Genomac.

Výrobce Genomac

Další výrobky od Genomac